Các Gói Dịch Vụ

Chọn mua gói dịch vụ phù hợp cho bạn.

Gói Cơ Bản Gói Cao Cấp Gói Doanh Nghiệp
Giá 2 $ 5 $ 15 $

Chi Tiết Các Gói

Lựa chọn phù hợp các gói đăng Quảng Cáo cho bạn sẽ giúp tối ưu chi phí sử dụng.

Gói Cơ Bản
Gói Cơ Bản

Số tin được đăng: 1 Tin.

Số ngày hiển thị: 45 Ngày.

Thời hạn sử dụng gói tin: 45 Ngày.

Hình ảnh đăng tải: 6 Hình.Gói Cao Cấp
Gói Cao Cấp

Số tin được đăng: 1 Tin.

Số ngày hiển thị: 60 Ngày.

Thời hạn sử dụng gói tin: 60 Ngày.

Hình ảnh đăng tải: 15 Hình.

Tin Được Đăng Nổi Bật và Ưu Tiên.

Gói Doanh Nghiệp
Gói Doanh Nghiệp

Số tin được đăng: 20 Tin.

Số ngày hiển thị: 90 Ngày.

Thời hạn sử dụng gói tin: 365 Ngày.

Hình ảnh đăng tải: 15 Hình.

Tin Được Đăng Ưu Tiên.

Cách Thức Hoạt Động

Sau khi mua thành công. Gói tin tương ứng sẽ được thể hiện trong tài khoản của bạn.

Our parent company, Inflection, builds trust online with advanced solutions that help people and businesses interact with confidence on the Internet and in person.